ویژگی های جدیدترین نسل ثابت کننده بافت قلب شرکت الکترومد پرشین توس عبارتند از:

 

  1. ارتقای کیفیت محصول در قدرت تثبیت کنندگی، انعطاف پذیری و گزینه های حالت دهی بیشتر.

 

  1. بازوی بسیار ایمن جهت حداکثر قدرت تثبیت.

 

  1. انعطاف پذیری و دامنه حرکت بیشتر.

 

  1. اتصال ساده و ایمن گیره ثابت کننده به اکارتور.

 

  1. امکان حالت دهی نامحدود سری مکنده در جهت های بالا، پایین و اطراف.

 

  1. افزایش طول و ارتقای مکانیسم بازو، دسترسی بلند مدت و موثر به همه عروق را فراهم می کند.

 

  1. کابل داخلی امکان چرخش بازو را برای حداکثر دسترسی و انعطاف پذیری بیشتر ایجاد می کند.

 

  1. اتصالات بازو، تقویت شده و ثبات بهتری را ارائه می دهد.

 

  1. طراحی ساکشن تک لوله سری مکنده دید و فضای بیشتری را برای جراح فراهم می نماید.